UNIEWAŻNIENIE UMOWY KREDYTU „FRANKOWEGO”

UNIEWAŻNIENIE UMOWY KREDYTU „FRANKOWEGO”

W dniu 3 stycznia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał przełomowy i długo oczekiwany przez wszystkich Frankowiczów wyrok. Sąd unieważnił umowę kredytową indeksowaną do franka szwajcarskiego, jaką kredytobiorcy zawarli z Raiffeisen Bank.

Unieważniając umowę kredytową Sąd podkreślił przede wszystkim, że jej warunki rażąco naruszały interesy konsumentów (kredytobiorców). Wpływ na taką decyzję Sądu miały między innymi takie czynniki jak:

– zamieszczenie w umowie niedozwolonej klauzuli umownej o indeksacji kredytu do franka szwajcarskiego;

uniemożliwienie konsumentom negocjowania warunków umowy tj. zawarcie umowy na wzorze przygotowanym przez bank;

niepoinformowanie kredytobiorców przez bank o ryzyku związanym z umową, to jest w o możliwym wzroście rat kredytu w przypadku wzrostu kursu franka szwajcarskiego.

Wyrok zapadł po tym jak w sprawie, w październiku 2019 r. wypowiedział się Europejski Trybunał Sprawiedliwości, wskazując że w zawartych w Polsce umowach kredytowych znajdują się niedozwolone klauzule indeksujące kredyty do walut obcych. W ocenie Trybunału przepisy prawa unijnego nie stoją na przeszkodzie unieważnieniu umów dotyczących kredytów tzw. „frankowych”.

CO TO OZNACZA? KONSEKWENCJE PRAWNE

Co oznacza unieważnienie umowy kredytowej z bankiem i jakie rodzi konsekwencje prawne dla kredytobiorcy?

Zgodnie z przepisami prawa, każda ze stron w przypadku unieważnienia umowy powinna zwrócić sobie wzajemne świadczenia. Oznacza to tyle, że kredytobiorcy powinni zwrócić bankowi otrzymaną kwotę kredytu, a bank powinien zwrócić kredytobiorcom spłacone przez nich raty wraz z odsetkami.

CZY TWOJA UMOWA JEST NIEWAŻNA?

Dla ustalenia, czy w Twoim przypadku umowa kredytowa jest nieważna i czy istnieją podstawy do wystąpienia z roszczeniami wobec banku konieczne jest przeprowadzenie indywidualnej analizy umowy i okoliczności towarzyszących jej zawarciu.  Aby uzyskać poradę prawną w sprawie Twojej umowy kredytowej skontaktuj się z Kancelarią.

Facebook
LinkedIn