ODSZKODOWANIE ZA OPÓŹNIENIE / ODWOŁANIE LOTU LUB ODMOWĘ WSTĘPU PASAŻERA NA POKŁAD SAMOLOTU

ODSZKODOWANIE ZA OPÓŹNIENIE / ODWOŁANIE LOTU LUB ODMOWĘ WSTĘPU PASAŻERA NA POKŁAD SAMOLOTU

Coraz częściej korzystamy z usług przewoźników lotniczych. Wybieramy nie tylko loty regularne ale także czarterowe.

Warto pamiętać, że w przypadku gdy nasz lot, regularny czy czarterowy, został odwołany, jego opóźnienie wyniosło ponad 3 godziny lub gdy nie zostaliśmy wpuszczeni na pokład samolotu (tzw. overbooking) mamy prawo do żądania od przewoźnika wypłaty odszkodowania w zryczałtowanej wysokości, na podstawie przepisów unijnego rozporządzenia 261/2004.

Kwoty o jakie możemy się ubiegać są zależne od długości lotu:

– 250 euro – odległość do 1500 km

– 400 euro – odległość od 1500 km do 3500 km

– 600 euro – dla lotów dłuższych niż 3500 km

Przewoźnik ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w każdym przypadku, gdy nie jest w stanie udowodnić, że zakłócenie lotu było spowodowane tzw. nadzwyczajnymi okolicznościami, jak warunki pogodowe czy zamknięcie lotniska.

O czym warto pamiętać?

Prowadząc spory z przewoźnikami lotniczymi często spotykam się z odmową rozpoznania reklamacji z powodu nie okazania przewoźnikowi karty pokładowej. Pamiętaj zatem, aby zawsze zachować kartę pokładową. Dokument ten usprawni procedurę dochodzenia odszkodowania i dzięki temu możesz uniknąć konieczności dochodzenia swoich praw w sądzie.

Roszczenia z tytułu przewozu przedawniają się z upływem 1 roku od wykonania lotu lub od dnia w którym lot zgodnie z planem miał być wykonany.

Przewoźnicy bardzo często zdawkowo odpowiadają na reklamacje pasażerskie. Twierdząc, że lot został zakłócony z powodu „nadzwyczajnych okoliczności”. Nie daj się jednak zbyć! To przewoźnik musi udowodnić, że twoje roszczenie jest nieuzasadnione – okoliczności, które w jego ocenie wpłynęły na zakłócenie lotu musi wykazać np. za pomocą dokumentów.

Aby przeanalizować czy w twoim przypadku odszkodowanie jest należne skontaktuj się z adwokatem.

Facebook
LinkedIn