PORADY PRAWNE

ROZWÓD – POMOC ADWOKATA

Rozwód to jedno z najbardziej wymagających postępowań sądowych. Przez to, że główną rolę grają w nim ludzkie emocje, wymaga szczególnego podejścia ze strony adwokata. Rola adwokata w procesie rozwodowym polega przede wszystkim na umiejętności dokonania obiektywnej oceny sytuacji Klienta, w oderwaniu od emocji jakie towarzyszą

CO POWIEDZIAŁ TRYBUNAŁ O MOŻLIWOŚCI UNIEWAŻNIENIA KREDYTÓW FRANKOWYCH?

W dniu 3.10.2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał głośny wyrok w sprawie możliwości unieważnienia umów o kredyty tzw. „frankowe” w realiach polskiego rynku. Trybunał przyznał, że istnienie możliwość unieważnienia umowy kredytu frankowego, jeżeli zawiera on niedozwolone klauzule umowne. Podkreślił, że stwierdzenie nieważności umowy nie będzie możliwe, gdy konsument nie wystąpi z takim

Odszkodowanie za uszkodzony, opóźniony i zaginiony bagaż

Linie lotnicze gubią rocznie nawet kilkadziesiąt milionów bagaży. Równie dużo bagaży ulega uszkodzeniu podczas przewozu. Często bagaż dociera do miejsca przeznaczenia z opóźnieniem. W takich przypadkach przysługuje Ci odszkodowanie za bagaż od przewoźnika. Kiedy przysługuje odszkodowanie? O rekompensatę można ubiegać się w 3 przypadkach: uszkodzenie bagażu,opóźnienie bagażu,zagubienie bagażu. Kto

Nowe zasady pracy zdalnej

Po ponad roku od kiedy praca zdalna zakrólowała w naszej codzienności, doczekała się uregulowania prawnego. Projekt ustawy przygotowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Techniki, a przepisy zostaną wcielone do Kodeksu Pracy. Definicja Praca zdalna zyska także swoją definicję. Pracą zdalną będzie praca polegająca na wykonywaniu pracy całkowicie lub

PASZPORT COVIDOWY

Czym jest? Pasjonaci podróży i ci stęsknieni za zagranicznym wypoczynkiem wreszcie mogą odetchnąć z ulgą, po tym jak w ramach Unii Europejskiej przyjęto przepisy dotyczące tzw. „paszportu covidowego”, czyli unijnego zaświadczenia cyfrowego umożliwiającego podróże zagraniczne bez restrykcji i bez konieczności odbywania kwarantanny w kraju przeznaczenia. I tak,

DODATEK AKTYWIZACYJNY

Czym jest? Dodatek aktywizacyjny jest świadczeniem, które przysługuje osobie bezrobotnej, zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy. Warunkiem przyznania świadczenia jest także uprzednie przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Dodatek ten może otrzymać osoba, która: jest bezrobotna i posiada przyznane prawo do zasiłku, po czym z własnej inicjatywy podejmie zatrudnienie

Przewlekłe prowadzenie postępowania przez administrację publiczną.

Kiedy ma miejsce? O przewlekłości postępowania możemy mówić, jeśli jest ono prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Ocenie podlega zachowanie terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego. Organy administracji mają działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami załatwienia sprawy. W praktyce

ZWROT KOSZTÓW ZA ODWOŁANY LOT Z POWODU COVID-19

W przypadku odwołania lotu z powodu COVID-19 masz prawo do pełnego zwrotu kosztów biletu. Mówi o tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radynr 261/2004 z dnia 11.02.2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego

RODZICIELSKI PLAN WYCHOWAWCZY PRZY ROZWODZIE

Podejmując decyzję o rozwodzie małżonkowie najczęściej obawiają się o dobro wspólnych dzieci, o to aby na skutek rozstania rodziców dzieci najmniej ucierpiały. Często spotykam się z pytaniami klientów, na jakiej podstawie sąd orzeka o sposobie kontaktów z dziećmi po rozstaniu rodziców, skąd sąd wie co

UNIEWAŻNIENIE UMOWY KREDYTU „FRANKOWEGO”

W dniu 3 stycznia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał przełomowy i długo oczekiwany przez wszystkich Frankowiczów wyrok. Sąd unieważnił umowę kredytową indeksowaną do franka szwajcarskiego, jaką kredytobiorcy zawarli z Raiffeisen Bank. Unieważniając umowę kredytową Sąd podkreślił przede wszystkim, że jej warunki rażąco naruszały interesy konsumentów (kredytobiorców).

Facebook
LinkedIn