WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo indywidualnie z klientem i jest uzależnione od stopnia zawiłości sprawy.

 

Koszt jednorazowej porady prawnej wynosi od 100 do 200 zł + 23% VAT, w zależności od poświęconego przez adwokata czasu oraz stopnia skomplikowania sprawy.

 

Kancelaria oferuje także ustalenie wynagrodzenia w oparciu o stawkę godzinową lub ryczałt.

 

Stawki minimalne za czynności adwokackie zostały ustalone Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości i wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 90 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;

7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;

8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;

9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

 

 

Do ustalonej ceny usługi należy doliczyć każdorazowo stawkę podatku VAT 23%.

 

Wynagrodzenie jest płatne z góry przy zleceniu sprawy. W szczególnych sytuacjach możliwe jest zawarcie umowy o płatność ratalną.

W celu ustalenia warunków zleconej pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.