ROZWÓD

 

ROZWÓD – ADWOKAT WROCŁAW, ADWOKAT LEGNICA

Rozwód to jedno z najbardziej wymagających i wrażliwych postępowań sądowych. Przez to, że główną rolę grają w nim ludzkie emocje, wymaga szczególnego podejścia ze strony adwokata rozwodowego, który posiada umiejętność dokonania obiektywnej oceny sytuacji Klienta, w oderwaniu od emocji jakie towarzyszą stronom oraz stanowczej obrony racji Klienta przed sądem.

 

 

Adwokat rozwodowy stanowi dla Klienta wsparcie nie tylko na sali sądowej ale także w czasie przygotowań do postępowania, podczas pozasądowych negocjacji w przedmiocie ustaleń kwestii dotyczących rozwodu, pomaga w sporządzeniu planu rodzicielskiego, doradza jaka forma orzeczenia rozwodu będzie dla Klienta korzystna.

 

Postępowanie rozwodowe swoim zakresem obejmuje następujące kwestie:

 

  1. Rozwiązanie małżeństwa – orzeczenie to może przybrać 3 formy: rozwód bez winy, z orzeczeniem o winie jednego z małżonków lub z orzeczeniem o winie obojga małżonków;
  2. Władza rodzicielska – obowiązkiem Sądu jest orzeczenie o tym, któremu z rodziców powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi; jeżeli małżonkowie przedstawią sądowi zgodne porozumienie, sąd może kierując się dobrem dziecka pozostawić pełną władzę rodzicielską obojgu rodzicom;
  3. Kontakty z dziećmi – w zależności od stopnia konfliktu między rodzicami orzeczenie o kontaktach może przybrać różne formy; zdarza się, że jest potrzeba bardzo szczegółowego uregulowania dni i godzin spędzania czasu z dziećmi przez każdego rodzica; w przypadku zgodnego porozumienia rodziców i braku nieporozumień sąd z uwagi na dobro dziecka może nie orzekać o sposobie wykonywania kontaktów, wiedząc że rodzice będą w stanie swobodnie i bez przeszkód porozumiewać się w tej kwestii;
  4. Alimenty – Sąd ustala w jakim zakresie każde z rodziców będzie zobowiązane do łożenia na utrzymanie i wychowanie małoletnich dzieci; Sąd bierze tutaj pod uwagę nie rzeczywiste dochody, a możliwości zarobkowe, przez pryzmat wykształcenia i doświadczenia zawodowego każdego rodzica;
  5. Orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania – jeżeli małżonkowie zamieszkują wspólnie Sąd może orzec o sposobie korzystania przez każdego ze wspólnego mieszkania lub eksmisji jednego z małżonków, jeśli zachodzą ku temu przesłanki;
  6. Podział majątku – zasadą jest, że majątek wspólny dzieli się w odrębnym postępowaniu; na wniosek stron, jedynie jeśli przedstawią one zgodne porozumienie sąd może orzec także o sposobie podziału majątku dorobkowego w wyroku rozwodowym.

 

W postępowaniu rozwodowym warto skorzystać z pomocy adwokata rozwodowego, który otoczy Klienta profesjonalną pomocą prawną, z zachowaniem zasad poufności.

W swoje pracy kieruję się zaufaniem i profesjonalizmem. Ważne jest dla mnie, aby Klient na każdym etapie współpracy czuł, że posiada opiekę fachowego pełnomocnika.

 

Kluczowym jest  ustalenie optymalnej dla Klienta strategii działania, indywidualna i obiektywnie analiza sytuacji. Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu i Kancelaria Adwokacka w Legnicy, gdzie pomoc prawną świadczy Adwokat Sonia Konieczniak przeprowadzi Państwa przez skomplikowane postępowanie rozwodowe, reprezentując w sądzie, sporządzając pozew, pisma procesowe oraz broniąc Państwa interesów na rozprawie.

Facebook
LinkedIn