DLA FRANKOWICZÓW

KREDYTY FRANKOWE
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dużej grupy Klientów moja Kancelaria oferuje kompleksową obsługę roszczeń przeciwko bankom, związanych z umowami o tzw. kredyty frankowe.

Rozpoczęcie sporu z bankiem wielu kredytobiorcom kojarzy się ze skomplikowaną procedurą i wizją prowadzenia wieloletniego sporu z potężnym przedsiębiorcą. Wsparciem dla kredytobiorcy będzie pomoc doświadczonego adwokata.

W większości umów o kredyty frankowe, zarówno indeksowanych i denominowanych, znajdują się postanowienia, które przez to, że zostały jednostronnie narzucone przez bank, są niedozwolone. Rodzi to możliwość wystąpienia wobec banku z roszczeniami rozliczenia umowy kredytowej lub jej unieważnienia.

Roszczenia wobec banku przysługują także w przypadku spłaty kredytu w całości.

 

CO MOŻESZ ZYSKAĆ W SPORZE Z BANKIEM?

 • Unieważnienie umowy kredytowej
 • Zwrot nadpłaconych rat kredytu
 • Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń
 • Ustalenie niższych rat kapitałowo odsetkowych na przyszłość

Wybór najdogodniejszej dla kredytobiorcy opcji zależy od dokładnej analizy jego indywidualnej sytuacji, między innymi od okresu trwania umowy, spłaconego dotychczas kapitału, warunków w jakich zawarto umowę kredytową.

Dlatego każda sprawa jest przez Kancelarię wnikliwie analizowana.

 

PRZECIWKO JAKIM BANKOM MOŻESZ WYSTĄPIĆ Z ROSZCZENIAMI?

 • mBank (dawniej BRE Bank S.A.)
 • Bank Millenium S.A.
 • Santander Bank S.A. (dawniej Kredyt Bank S.A., BZ WBK S.A.)
 • Santander Consumer Bank S.A. 
 • Getin Nobel Bank S.A. (dawniej Getin Bank S.A., Noble Bank S.A., Dom Bank S.A.)
 • Raiffeisen Bank International AG (dawniej Euro Bank S.A., Polbank S.A.)
 • PKO BP S.A. (dawniej również Nordea Bank Polska S.A.)
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • BNP Paribas S.A. (dawniej BGŻ S.A.)

ZAKRES USŁUG
Kancelaria oferuje kompleksową obsługę roszczeń wobec banku. Poczynając od kompletowania niezbędnej dokumentacji, aż do uzyskania prawomocnego wyroku sądowego.

Kancelaria zapewnia reprezentację Klienta na każdym etapie sporu z bankiem.

Doświadczenie mediacyjne, pozwala również na podejmowanie efektywnych działań zmierzających do zawarcia ugody z bankiem. Pozwala to Klientom na zaoszczędzenie cennego czasu i kosztów procesu.

Strategia Kancelarii oraz ugruntowane orzecznictwo, stojące po stronie kredytobiorców, pozwala na udzielanie skutecznej pomocy prawnej Klientom posiadającym kredyty frankowe.

Skontaktuj się z Kancelarią aby przeanalizować umowę i dowiedzieć się z jakim roszczeniem wobec banku możesz wystąpić.

Facebook
LinkedIn