OFERTA

Prawo rodzinne, rozwód Wrocław, rozwód Legnica

Kancelaria Wrocław, Kancelaria Legnica oferuje udzielanie porad prawnych oraz kompleksową reprezentację klientów w sprawach o:

 • rozwód, separację;
 • podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie;
 • alimenty oraz podwyższenie i obniżenie alimentów;
 • kontakty z dziećmi oraz wykonywanie kontaktów;
 • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • ustalenie miejsca zamieszkania dziecka;
 • rozstrzygnięcie w istotnych prawach dziecka w braku porozumienia rodziców (np. co do wyboru szkoły, sposobu leczenia, zezwolenie na złożenie wniosku o paszport);
 • zarząd majątkiem dziecka.

Prawo cywilne:

Kancelaria Wrocław, Kancelaria Legnica oferuje udzielanie porad prawnych oraz kompleksową reprezentację klientów w sprawach:

 • o zapłatę;
 • o roszczenia wynikające z umów (rękojmia, gwarancja, niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy);
 • z zakresu prawa rzeczowego;
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów i regulaminów.

Odszkodowania lotnicze:

Kancelaria Wrocław, Kancelaria Legnica oferuje udzielanie porad prawnych oraz kompleksową reprezentację klientów w sporach z przewoźnikami lotniczymi:

 • w sprawach o odszkodowania za odwołanie, opóźnienie lotu powyżej 3 godzin lub niewpuszczenie pasażera na pokład (tzw. overbooking) na podstawie unijnego Rozporządzenia nr 261/2004;
 • w sprawach o roszczenia pasażerów wynikające z Konwencji Montrealskiej (odszkodowania za śmierć i uszkodzenie ciała pasażerów, uszkodzenie bagażu i ładunku, szkody wynikające z opóźnienia lotów);
 • reprezentację pasażera na etapie postępowania reklamacyjnego prowadzonego przez przewoźnika oraz w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym;
 • reprezentację pasażerów w postępowaniach w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, prowadzonych przez Rzecznika Praw Pasażerów, które na celu polubowne rozwiązanie sporów konsumenckich i zawarcie ugody.

Prawo spadkowe:

Kancelaria Wrocław, Kancelaria Legnica oferuje udzielanie porad prawnych oraz kompleksową reprezentację klientów w sprawach o:

 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • odrzucenie i przyjęcie spadku;
 • dział spadku;
 • zachowek.

Odszkodowania oraz zadośćuczynienia:

Kancelaria Wrocław, Kancelaria Legnica oferuje udzielanie porad prawnych oraz kompleksową reprezentację klientów w sprawach o:

 • roszczenia z umów ubezpieczenia OC , AC, NW przeciwko ubezpieczycielom w tym reprezentację w postępowaniu reklamacyjnym prowadzonym przez ubezpieczyciela;
 • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych;
 • odszkodowania z tytuł wypadków przy pracy;
 • zadośćuczynienie i roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

Wierzytelności i egzekucja:

Kancelaria Wrocław, Kancelaria Legnica oferuje udzielanie porad prawnych oraz kompleksową reprezentację  wierzycieli i dłużników:

 • obsługa procesu odzyskania wierzytelności w postępowaniu sądowym a następnie egzekucyjnym;
 • reprezentacja dłużników w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych;
 • reprezentacja dłużników w sporze z firmami windykacyjnymi i funduszami sekurytyzacyjnymi;
 • sporządzanie i opiniowanie projektów ugód i porozumień.

Prawo gospodarcze i prawo przedsiębiorców:

Kancelaria Wrocław, Kancelaria Legnica oferuje usługi doraźnej jak i stałej obsługi prawnej dla podmiotów gospodarczych – przedsiębiorców i spółek handlowych. W zakres oferowanych usług wchodzą:

 • sporządzanie umów spółek handlowych i projektów uchwał;
 • sporządzanie i opiniowanie umów w transakcjach handlowych;
 • reprezentacja w postępowaniu przed sądem rejestrowym;
 • doradztwo w zakresie prawa pracy.

Prawo karne i prawo wykroczeń:

Kancelaria Wrocław, Kancelaria Legnica oferuje obronę i reprezentację pokrzywdzonych w sprawach:

 • karnych;
 • o wykroczenia;
 • o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia karny pozbawienia wolności;
 • o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności;
 • o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności;
 • o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w ramach dozoru elektronicznego.

Skontaktuj się z kancelarią

Facebook
LinkedIn