CUDZOZIEMCY

Jako adwokat świadczę pomoc prawną dla cudzoziemców i obcokrajowców, w szczególności w następujących sprawach:

 

 1. reprezentacja cudzoziemca i obcokrajowca w postępowaniu przed Urzędem Wojewódzkim w sprawie legalizacji pobytu na terenie Polski, w tym:
 • zezwolenia na pobyt czasowy;
 • zezwolenia na pobyt czasowy i pracę;
 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. Niebieska Karta);
 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP;
 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej;
 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach;
 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu w celu prowadzenia badań naukowych;
 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu dla członków rodzin cudzoziemców;
 • zezwolenia na pobyt czasowy dla członków rodzin obywatela RP;
 • pobyt na terytorium RP cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi;
 • zezwolenia na pobyt stały;
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
 • uzyskanie obywatelstwa polskiego.
 1. Reprezentacja cudzoziemców i obcokrajowców przed sądami i urzędami w Rzeczpospolitej Polskiej.
Facebook
LinkedIn