ODSZKODOWANIE ZA „ZMARNOWANY URLOP”

ODSZKODOWANIE ZA „ZMARNOWANY URLOP”

Okres urlopowy dobiegł końca. Zapewne wiele osób organizując wakacje korzystało z pomocy biur podróży. Jeśli standard wczasów, wykupionych u organizatora turystyki, znacznie odbiegał od oferty masz prawo do uzyskania rekompensaty pieniężnej w formie: (i) obniżenia ceny za wycieczkę, (ii) odszkodowania, gdy poniosłeś dodatkowe wydatki lub (iii) zadośćuczynienia za doznane w związku ze zmarnowanym urlopem krzywdy moralne, spowodowane zakłóceniem wypoczynku.

Kiedy można ubiegać się o rekompensatę?

Jeśli hotel, w którym zostałeś zakwaterowany znacznie odbiegał od standardu ustalonego umową z biurem podróży, warunki żywieniowe lub sanitarne były nieodpowiednie, klasa przelotu odbiegała od uzgodnionej w umowie lub organizator wycieczki w inny sposób nie wywiązał się z umowy możesz ubiegać się o rekompensatę.

Już w czasie wakacji możesz zgłaszać do biura podróży wszelkie uwagi co do dostrzeżonych nieprawidłowości.

W praktyce często zdarza się, że w zamian za całościową rekompensatę biura podróży oferują swoim klientom vouchery na przyszłe zakupy. Ich wartość często jest nieproporcjonalna do poniesionej przez turystę szkody. Zgodnie z przepisami prawa zrzeczenie się roszczeń w zamian za voucher jest nieważne. Nie masz zatem obowiązku godzić się na propozycję biura. Nawet jeśli propozycję taką wcześniej przyjąłeś, możesz dochodzić dalszej rekompensaty.

Roszczenia z umowy o usługę turystyczną przedawniają się z upływem 3 lat – przypomnij sobie czy w tym okresie nie miałeś problemów podczas wakacji wykupionych w biurze podróży?

Jeśli tak, skontaktuj się z adwokatem w celu przeanalizowania jakie roszczenia przysługują ci wobec organizatora wycieczki i o jakiej wysokości rekompensatę możesz się ubiegać.

Tymczasem łapmy ostatnie w tym roku promienie letniego jeszcze słońca.

Facebook
LinkedIn