ZWROT KOSZTÓW ZA ODWOŁANY LOT Z POWODU COVID-19

ZWROT KOSZTÓW ZA ODWOŁANY LOT Z POWODU COVID-19

W przypadku odwołania lotu z powodu COVID-19 masz prawo do pełnego zwrotu kosztów biletu. Mówi o tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radynr 261/2004 z dnia 11.02.2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów („Rozporządzenie”).

W art. 8 Rozporządzenia, w przypadku odwołania lotu, nałożono na przewoźnika lotniczego obowiązek zaoferowania pasażerom wyboru między:

a) refundacją (zwrotem kosztów);

b) zmianą planu podróży do miejsca docelowego w najwcześniejszym możliwym terminie

lub

c) zmianą planu podróży do miejsca docelowego w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera.

Jeżeli lot do miejsca docelowego i lot powrotny stanowią część tej samej rezerwacji, a został odwołany jedynie lot do miejsca docelowego, pasażer jest uprawniony do zwrotu pełnych kosztów podróży, to znaczy zwrotu pełnego kosztu obu lotów. Ma to z resztą logiczne uzasadnienie – skoro nie możemy odbyć pierwszej części podróży, nie będzie możliwe odbycie lotu powrotnego.

Zwrot kosztów biletu jest wypłacany w gotówce, elektronicznym przelewem bankowym, przekazem bankowymi lub czekami bankowymi albo, za pisemną zgodą pasażera, w bonach podróżnych i/lub w formie innych usług.

WAŻNE! Przewoźnik nie może wystawić vouchera na kwotę refundacji, jeśli pasażer wyraźnie domaga się zwrotu w gotówce.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej z dnia 18 marca 2020 r., niezależnie od panującej epidemii Covid-19, prawa klientów lotniczych muszą być przestrzegane. A jednym z nich jest prawo do zwrotu środków finansowych za niezrealizowane połączenie lotnicze.

TERMIN ZWROTU KOSZTÓW

Przewoźnik powinien zwrócić koszt biletu w terminie 7 dni. Jest to termin określony Rozporządzeniem.

Niestety w obecnej sytuacji przewoźnicy znacznie opóźniają wypłaty powołując się na sytuację epidemiczną, co powoduje, że aby uzyskać zwroty pasażerowie muszą wystąpić z pozwem o zapłatę.

Są i pozytywne informacje. Sądy rozpoznają tego rodzaju sprawy na posiedzeniach niejawnych. Taka procedura pozwala szybko uzyskać nakaz zapłaty i ostatecznie zwrot od przewoźnika wraz z odsetkami za opóźnienie.

Fot. pixaby

Facebook
LinkedIn