Nowe zasady pracy zdalnej

Nowe zasady pracy zdalnej

Po ponad roku od kiedy praca zdalna zakrólowała w naszej codzienności, doczekała się uregulowania prawnego. Projekt ustawy przygotowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Techniki, a przepisy zostaną wcielone do Kodeksu Pracy.

Definicja

Praca zdalna zyska także swoją definicję. Pracą zdalną będzie praca polegająca na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu ustalonym przez pracownika i pracodawcę, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zasady

Projekt wprowadził najważniejsze zasady dla pracy zdalnej. Są to:

  1. Możliwość polecenia pracy w szczególnych przypadkach. Projekt przewiduje, że pracodawcę w szczególnych przypadkach (np. jak wynika z doświadczenia w stanach zagrożenia).
  2. Zasady pracy zdalnej zostaną uregulowane w porozumieniu zawieranym przez zakładową organizację zbiorową z pracodawcą lub w regulaminie pracy ustalonym przez pracodawcę.
  3. Możliwość wykonywania pracy na wniosek pracownika.
  4. Uprawnienie do wycofania pracy zdalnej przez pracodawcę lub pracownika w terminie 3 miesięcy od dnia jej podjęcia.
  5. Wyszczególnienie obowiązków pracodawcy wobec pracownika, w szczególności uregulowanie zasad dostarczenia pracownikowi materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, pokrycia kosztów bezpośrednio związanych z pracą zdalną.
  6. Uprawnienie do zawarcia porozumienia w zakresie wykorzystywania przez pracownika prywatnych narzędzi i materiałów w pracy zdalnej.
  7. Pracodawcy będzie przysługiwało prawo do kontroli pracownika w miejscu wykonywania pracy zdalnej.
  8. Zakaz dyskryminacji pracowników wykonujących pracę zdalną.
  9. Uregulowano także przepisy BHP przy pracy zdalnej. Pracodawca będzie zobowiązany m.in. do: organizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, dbania o bezpieczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego.

Projekt

Zmiany nie zostały jeszcze wprowadzone do Kodeksu Pracy, są na etapie prac legislacyjnych. Zasady te mogą zatem ulec modyfikacjom w trakcie prac parlamentarnych.

Kontakt

Zapraszam do kontaktu, w przypadku problemów związanych z prawem pracy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, świadczę także porady w trybie zdalnym oraz online za pośrednictwem komunikatorów Skype oraz ZOOM.

Fot. Pixaby

Facebook
LinkedIn