CHOROBA PILOTA LUB STRAJK ZAŁOGI – CZY PRZYSŁUGUJE CI PRAWO DO ODSZKODOWANIA?

CHOROBA PILOTA LUB STRAJK ZAŁOGI – CZY PRZYSŁUGUJE CI PRAWO DO ODSZKODOWANIA?

Jak pisałam w poprzednim poście, w przypadku gdy nasz lot został odwołany lub jego opóźnienie wyniosło ponad 3 godziny, mamy prawo do żądania od przewoźnika wypłaty odszkodowania w zryczałtowanej wysokości 250 euro, 400 euro lub 600 euro, w zależności od długości lotu.

Przewoźnik może uwolnić się od odpowiedzialności, gdy opóźnienie lub odwołane było spowodowane okolicznościami nadzwyczajnymi, które są od niego niezależne.

Czy okolicznościami takimi są choroba pilota, w związku z którą zaistniała konieczność oczekiwania na wymianę załogi lub strajk załogi przewoźnika?

W mojej praktyce często spotykam się z tym, że przewoźnicy odrzucają reklamacje pasażerów, kiedy lot został zakłócony wobec strajku załogi lub choroby jej członka. Czy przewoźnicy mają rację? Otóż, nie zawsze.

Za nadzwyczajne okoliczności sądy uważają zdarzenie zewnętrzne, niezależne od przewoźnika, któremu przewoźnik nie może zapobiec poprzez podjęcie odpowiednich racjonalnych środków i którego nie da się w żaden sposób przewidzieć. W przypadku choroby załogi lub strajku nie zawsze zachodzą takie okoliczności. Przyczyny te są przecież związane z działalnością przedsiębiorstwa.

Wiele razy udało mi się uzyskać korzystne dla pasażerów wyroki w sprawach związanych ze strajkami lub chorobą załogi. Każda sytuacja powinna być indywidulanie przeanalizowana a to przewoźnik musi udowodnić, że dana okoliczność była od niego niezależna i nie mógł jej zapobiec.

Jeżeli Twój lot został zakłócony z powodu którejś z powyższych przyczyn skontaktuj się z adwokatem, aby przeanalizować czy przysługuje Ci roszczenie o odszkodowanie.

Facebook
LinkedIn