#dodatek_aktywizacyjny Tag

DODATEK AKTYWIZACYJNY

Czym jest? Dodatek aktywizacyjny jest świadczeniem, które przysługuje osobie bezrobotnej, zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy. Warunkiem przyznania świadczenia jest także uprzednie przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Dodatek ten może otrzymać osoba, która: jest bezrobotna i posiada przyznane prawo do zasiłku, po czym z własnej inicjatywy podejmie zatrudnienie

Facebook
LinkedIn