#wrocław_zezwolenie_na_pracę Tag

Przewlekłe prowadzenie postępowania przez administrację publiczną.

Kiedy ma miejsce? O przewlekłości postępowania możemy mówić, jeśli jest ono prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Ocenie podlega zachowanie terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego. Organy administracji mają działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami załatwienia sprawy. W praktyce

Facebook
LinkedIn